Følg os på
Facebook & Instagram
og modtag nyheder
og gode tilbud.

MINDSKER TRYKUBEHAG I ØRERNE, NÅR FLYET LETTER OG LANDER

Hvorfor klikker det i ørerne når man rejser med fly?

Hvorfor får man ondt i øret, hvis det mislykkes at klikke / trykudligne? 


Ørets opbygning og funktion
Øret opdeles i ydre øre, mellemøre og indre øre.

 
 

Mellemøret består af trommehinden og mellemøreknoglerne og er et slimhindebeklædt hulrum.

Det er i mellemøret, at ubehag under flyvning opstår. Det skyldes, at mellemøret er en luftlomme inde i hovedet, som er påvirkeligt over for ændringer i lufttrykket.

Normalt laver ørerne et lille klik, når vi synker. Det skyldes, at en lille luftboble passerer det eustakiske rør (øretrompeten) og ender i mellemøret. Luften i mellemøret opsuges konstant af slimhinden, men erstattes normalt af luftbobler via det eustakiske rør. Trykket i mellemøret vil således normalt være det samme som i omgivelserne. Hvis lufttrykket i mellemøret er forskelligt fra det omgivende tryk, vil det opleves som et tryk i øret.


Hvad bevirker en blokering af det eustakiske rør?

Når det eustakiske rør blokeres, kan luft ikke passere ind i mellemøret. Da luften i mellemøret konstant opsuges i slimhinden, opstår efterhånden et undertryk og trommehinden suges indad. Det bevirker en nedsat bevægelighed af trommehinden og en heraf følgende nedsat hørelse. Ved længere tids undertryk i mellemøret suges væske fra slimhinden ud i mellemøret. Det kaldes "væske i mellemøret" eller også sekretorisk otit.

Den almindeligste årsag til blokering af det eustakiske rør er forkølelse. Bihulebetændelse og høfeber er ligeledes hyppige årsager. Således fører en tilstoppet næse til tilstoppede ører, grundet svulne slimhinder i det eustakiske rør.

En anden årsag til blokerede eustakiske rør, er mellemøre-betændelse, hvor slimhinderne ligeledes er svulne. Børns eustakiske rør er smalle, og deres mellemørevolumen er lille, da de endnu ikke er udvoksede.


Hvordan kan flyvning skabe problemer?

Når man letter og lander, selv i et moderne fly, sker der hurtige ændringer i lufttrykket i omgivelserne. Det eustakiske rør skal derfor fungere ordentligt - det vil sige åbne sig hyppigt og tilstrækkeligt til, at en trykudligning kan finde sted efterhånden som trykket ændrer sig i omgivelserne. Det gælder specielt, når man lander - dvs. man bevæger sig fra et lavt atmosfærisk tryk mod jorden, hvor lufttrykket er højere. Mellemøret vil, hvis trykket ikke udlignes efterhånden som man nærmer sig jorden, blive påført et tryk udefra, som medfører en skade i slimhinden i mellemøret. Det kan medføre væskedannelse og evt. efterfølgende mellemørebetændelse.


Hvad kan du gøre, hvis du har glemt dine Jet Ears?

Det kan ske, at du er kommet afsted uden dit etui med Jet Ears, men fortvivl ikke. Her er nogle gode fif fra piloter og dykkere, som har lært at udligne trykforskellen.

Når du synker, aktiveres de muskler, som åbner det eustakiske rør. Tyggegummi og bolchespisning øger spytproduktionen og får dig til at synke oftere. Derfor er det godt at putte noget i munden lige før og under landingen. Gaben er endnu mere effektivt, men søvn under landingen løser ikke problemet, idet man i sovende tilstand ikke synker hyppigt nok til at trykudligne, efterhånden som trykket i omgivelserne stiger.

Hvis synkning og gaben ikke er nok, kan man trykudligne ved at udføre Valsalvas manøvre:


1. Luk næseborene med tommel- og pegefinger.

2. Tag en mundfuld luft.

3. Pres luften bagud i næsesvælget som hvis man vil blæse tommel- og pegefinger af næsen. Når du mærker og hører et højt klik i ørene, har du udlignet trykket.

4. Manøvren gentages evt. flere gange under landingen.

Undgå at bruge brystkassen (lungerne) eller maven når du udfører Valsalvas manøvre, idet trykket kan blive for stort og medføre smerte. Brug således kun kinderne og svælgmuskulaturen til at frembringe trykket.


Hvad med næsespray?
Nogle erfarne flyrejsende bruger slimhindeskrumpende næsespray (Iliadin, Otrivin, Zymelin m.m.) ½-1 times tid før landing. Det medfører, at man lettere kan trykudligne mellemørerne. Man kan supplere behandlingen med en tablet med lignende virkning, men dette middel er dog receptpligtigt (Clarinex).
Flyrejsende med allergi skal tage deres antihistamintabletter før eller i begyndelsen af rejsen af samme grund.


Hvad med dræn i ørerne?

Her er det ikke skadeligt at bruge Jet Ears, men det er unødvendigt. Drænet sørger for luftudligningen.


Hvad hvis man ikke kan trykudligne?

Fortsæt forsøgene med trykudligning selv efter landing. Hvis det herefter ikke lykkes at trykudligne og hvis smerten fortsætter, bør man konsultere en øre-næse-hals-læge


Kilde: Mikkel Holmelund

Øre-næse-halslæge


 
Til toppen 

Jet Ears - BLUE LINE GREY International | Slotsherrensvej 132 C, 2720 Vanløse - Danmark | Tlf.: 40 38 92 13 | jetears@mail.dk