Følg os på
Facebook & Instagram
og modtag nyheder
og gode tilbud.

FRASORTERER BAGGRUNDSSTØJ, SÅ ALMINDELIG TALE KAN HØRES

Bortfiltrerer ubehagelig baggrundsstøj op til 115 dB (typisk støjniveauet ved rock-koncerter) uden at hindre samtale og opfattelse af vigtige servicemeddelelser ombord, almindelig tale, m.v.

Forestil dig oplevelsen og lyden af en flyvemaskine, som lægger an til landing. Lyden forstærker sig, ubehaget og sågar smerten melder sig og hørelsen forsvinder gradvist. Dette er statistisk set virkeligheden for næsten halvdelen af alle flyrejsende - det være sig den ferie- eller forretningsrejsende.


Hvad har luftfartsindustrien så gjort ved det? Uanset, at alle statistikker vidner om et relativt betydeligt problem i både omfang og grad, synes dette belejligt "overset" i store dele af luftfartsindustrien.


Stort set alle flyrejsende kender i forskellig grad til den dårlige start på rejsen, som propper i ørerne i reglen indebærer. Alle går imidlertid ud fra, at de er tvungne til at affinde sig med generne, eftersom, at intet flyselskab hidtil har budt de rejsende et reelt (virksomt) alternativ.


Daglige henvendelser fra øreplagede flyrejsende, vidner således om et problem, som favner bredt. Det drejer sig om forretningsfolk, som aldrig når at få trykudlignet mellem deres hyppige - eventuelt ugentlige, flyvninger. De klager over kronisk nedsat hørelse, der ofte bevirker, at de møder trætte og uoplagte op til møder og på job. Andre føler ubehag, og nogle har decideret angst for vante øresymptomer, som i nogle tilfælde varer i op til flere dage efter flyvningen.
Således udsættes passagererne fortsat dagligt for unødigt ubehag og smerte.  


Vi vil hellere ikke undlade at nævne, at Jet Ears til børn, foruden at hjælpe barnet, samtidigt forebygger, at øvrige passagerer forstyrres på grund af støjgener fra øreplagede småbørn, hvis gråd ofte sætter ind, når små sarte "flyører" belastes af det "justerede" kabinetryk, som allerede optræder når kabinedørene lukkes. 


Alle disse gener kan undgåes ved brug af Jet Ears øreventiler.

Jet Ears - BLUE LINE GREY International | Slotsherrensvej 132 C, 2720 Vanløse - Danmark | Tlf.: 40 38 92 13 | jetears@mail.dk